Cookies & Privacy

Experts geven tips over motorrijden

Op de website www.deslimmemotorrijder.nl worden cookies en/of soortgelijke technieken toegepast. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Indien u dit niet wenst kunt u toestemming weigeren of dit in uw browser zelf blokkeren. Hierdoor wordt het gebruik van de website mogelijk beperkt of zelfs onbruikbaar. RAI Vereniging plaatst zelf cookies om onze dienstverlening te verbeteren en de websites optimaal te laten functioneren. Ook derden plaatsen cookies via de site van RAI Vereniging.

Die derden zijn diverse social mediaplatforms en Google, als eigenaar van YouTube en Analytics. Doordat deze derden aanwezig zijn op de site kunnen bezoekers aan onze site interessante informatie op eenvoudige wijze met anderen delen en zijn video’s rechtstreeks ‘embedded’ op de website af te spelen. Deze partijen plaatsen cookies via de website om op andere websites waarop zij actief zijn geautomatiseerd advertenties te kunnen tonen die zijn aangepast aan de (vermoedelijke) interesses van de bezoeker die zij inschatten op basis van surfgedrag over meerdere sites. Van de bezoekers aan de site zal een vermoedelijke interesse bijvoorbeeld het onderwerp motorrijden zijn. Cookies die worden gebruikt om advertenties op interesse af te stemmen worden vanwege de ruime wettelijke definitie ook gezien als persoonsgegevens waarvoor de bezoeker volgens de zogenaamde cookiewettoestemming moet geven. Bezoekers geven hun toestemming voor het plaatsen van cookies bij het betreden van onze website, door middel van akkoord op de cookiemelding. Op de site van www.deslimmemotorrijder.nl zelf worden overigens geen advertenties getoond.

Verwijderen

Cookies worden lokaal opgeslagen, op uw eigen computer of mobiel device. Daar kunnen ze ook eenvoudig worden verwijderd, wat het makkelijkst gaat via de browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de instructies voor het verwijderen van cookies:

deslimmemotorrijder.nl plaatst cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”)

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door RAI Vereniging, met daarbij hun functionaliteit en opslagduur:

Functionele cookies

Een overzicht van de functionele cookies is hieronder te vinden.

Analytische cookies (Google Analytics)

RAI Vereniging maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van deslimmemotorrijder.nl te onderzoeken. Een permanente cookie wordt geplaatst op uw computer of mobiele device zoals smartphone of tablet. Die cookie geeft RAI Vereniging inzicht hoe en hoe vaak de website wordt bezocht, zodat zo nodig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. We beogen hiermee de website optimaal te laten functioneren. RAI Vereniging heeft geen belangstelling welke specifieke individuen de website bezoeken en hoe lang, dus we verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken, zoals de browser die de bezoeker gebruikt en de resolutie van het computerscherm
 • vanaf welke pagina de bezoeker op de site is gekomen
 • wanneer en hoe lang de bezoeker de site bezoekt
 • welke pagina’s de bezoeker bekijkt

Advertentiecookies

Dit zijn cookies van derde partijen die geplaatst worden op onze website. De informatie die deze cookies verzamelt, zorgt ervoor dat we een websitebezoeker opnieuw kunnen bereiken aan de hand van bijvoorbeeld het bezoeken van een bepaalde pagina of het uitvoeren van een specifieke handeling. Met cookies kan een advertentieserver een computer herkennen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren, waarvan zij denken dat deze voor een bezoeker interessant zijn. Onderstaand worden de gebruikte advertentie cookies beschreven.

Social media cookies

Cookie

Doel

Opslagperiode

Twitter

Delen van content met derden, doel Twitter: oa tonen gepersonaliseerde advertenties op andere websites, zie ook cookiesstatement Twitter

Zie cookiesstatement Twitter

Facebook

Delen van content met derden Facebook: oa tonen gepersonaliseerde advertenties op andere websites, zie ook cookiesstatement Facebook

Zie cookiesstatement Facebook

LinkedIn

Delen van content met derden LinkedIn: oa tonen gepersonaliseerde advertenties op andere websites, zie ook cookiesstatement LinkedIn

Zie cookiesstatement LinkedIn

Google

Plaatsen van embedded video’s en statistieken bijhouden om website te optimaliseren voor bezoekers Zie ook cookiesstatements Google en Google Analytics
Tonen van gepersonaliseerde advertenties.

Zie cookiesstatement Google en Google Analytics

Privacystatement

RAI Vereniging verwerkt voor de campagne “de slimme rijder is een motorrijder” persoonsgegevens van bezoekers aan de website: www.deslimmemotorrijder.nl. Wij doen dit met oog op onze maatschappelijke rol, waarbij we het imago van motorrijders willen verbeteren. In dit privacystatement leggen we uit waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken, wat we ermee doen, op welke wijze wij inzage geven, welke andere partijen daar toegang toe hebben, hoe lang we ze bewaren en hoe de gegevens zijn beveiligd.
Conform de wettelijke regels heeft RAI Vereniging geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wij helpen u graag verder met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons (bij voorkeur per e-mail) info@raivereniging.nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of per telefoon 020-5044949.

Wie zijn wij?
RAI Vereniging behartigt de belangen van circa 700 aangesloten fabrikanten en importeurs van personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen, scooters, brom- en snorfietsen, fietsen, automotive toeleveranciers, leveranciers van onderdelen en accessoires en van garage-uitrusting.

Doelstellingen RAI Vereniging (zoals vastgelegd in de statuten):
2.1 De vereniging heeft ten doel:
a. bij te dragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden;
b. de belangen te behartigen van haar leden ten aanzien van de uitoefening van het bedrijf van fabrikant of importeur van, dan wel door de fabrikant aangestelde distributeur van, dan wel groothandelaar in: fietsen, bromfietsen en motorfietsen, personen- en bedrijfsauto’s, speciale voertuigen, autobussen, carrosserieën, alsmede aanhangwagens en opleggers, caravans en kampeerauto’s, onderdelen en toebehoren van de hiervoor genoemde voertuigen, garagegereedschap en garage-uitrusting, alsmede van leden die activiteiten ontplooien in de carrosseriebranche op het gebied van vervaardiging, onderhoud en herstel van carrosserieën, opleggers, aanhangwagens, autobussen, speciale voertuigen en daaraan verwante bedrijven en op het gebied van ombouw van voertuigen en daaraan aanverwante bedrijven; en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in Nederland te bevorderen.
2.2 Onder import in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de activiteiten van agenten, die namens fabrikanten orders opnemen om deze orders door deze fabrikanten te doen uitvoeren, dan wel om deze orders uit eigen of consignatievoorraad zelf uit te voeren.
Onder groothandel in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de dienstverlening door zogenoemde auto-technische specialisten aan de categorieën van afnemers, aan welke de groothandel gewoonlijk levert.
2.3 De vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken:door het beleggen van ledenvergaderingen, waarop onderwerpen van economische, fiscale en technische aard en andere onderwerpen die voor de leden van gemeenschappelijk belang zijn, aan de orde worden gesteld;
a. door overleg met en voorlichting aan de leden met betrekking tot de onder a. aangeduide onderwerpen;
b. door de organisatie, direct of indirect, van tentoonstellingen met betrekking tot goederen genoemd in lid 1 van dit artikel;
c. door het kenbaar maken van de opvatting(en) van de vereniging aan de landelijke en andere overheden, aan instanties en individuele personen, die invloed uitoefenen op het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de goederen genoemd in lid 1 van dit artikel; dit met eerbiediging van de vrijheid van de individuele leden om ten aanzien van hen in het bijzonder rakende onderwerpen een eigen standpunt in te nemen;
d. door aansluiting te zoeken bij andere organisaties en instellingen in binnen- en buitenland, die zich op het gebied van industrie, import en groothandel, bedoeld in dit artikel, bewegen en het aangaan van overeenkomsten met dergelijke organisaties en instellingen;
e. door het oprichten en in stand houden van instellingen en organisaties, die voor het verwezenlijken van de nagestreefde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn;
f. door vertegenwoordiging in openbare en andere organen of colleges, waarvan de werkzaamheden verband houden met de fabricage of de import en het gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen;
g. door het ontwikkelen van voorlichtende en andere activiteiten, erop gericht het klimaat voor het gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen te verbeteren;
h. door zich te doen vertegenwoordigen op congressen en andere bijeenkomsten in binnen- en buitenland, die betrekking hebben op de industrie en import van en de groothandel in goederen genoemd in lid 1 van dit artikel;
i. door het uitgeven van één of meer verenigingsorganen;
j. met alle andere wettige middelen, die het verwezenlijken van het doel van de vereniging kunnen bevorderen;
k. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche stellen van regels welke een doelmatige en verantwoordelijke bedrijfsvoering door die leden kunnen bevorderen;
l. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche bevorderen van bedrijfsrechtspraak;
m. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
n. het bevorderen van de opleiding van ondernemers van wie de bedrijven actief zijn in de carrosseriebranche, alsook het bevorderen van het vakonderwijs aan de in deze bedrijven werkzame werknemers.

Dit privacystatement ziet op alle verwerkingen door RAI Vereniging rondom de imagocampagne “de slimme rijder is een motorrijder”, ook als we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Het volledige privacy statement van de RAI vereniging, kunt u hier vinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoekers website
IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen, social ID en cookie ID.

Deelnemers quiz
Voor- en achternaam en e-mailadres van deelnemers.

Doeleinden
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Contact opnemen met winnaars quiz
Met behulp van het e-mailadres en de naam van de deelnemers zoeken wij contact met de winnaars van de prijzen.

Verbetering dienstverlening RAI Vereniging  
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Wij meten bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven voldoende relevant zijn of eventueel aanpassing behoeven.

Tonen van gepersonaliseerde advertentie

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan aub weten. Uw rechten kunt u inroepen door contact op te nemen met RAI Vereniging via e-mailadres info@raivereniging.nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of telefoonnummer of 020-5044949.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Desgewenst met een toelichting hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Als een medewerker of collega uit dienst gaat, geef dat dan aub door aan RAI Vereniging. Zo houden we het bestand actueel en correct
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij RAI Vereniging bezwaar indienen. Gaat het om gebruik voor commerciële doeleinden, dan beëindigen we die verwerking zo snel mogelijk.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan aub contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: RAI Vereniging biedt altijd de mogelijkheid om eerder gegeven toestemming bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings door middel van de afmeldlink in die e-mailings in te trekken. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neemt u dan aub eerst contact met ons op voor een reactie. Na 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP. Vóór die datum is het alleen mogelijk een tip te geven aan de AP door het invullen van dit formulier.


Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De duur hangt af van het specifieke gebruik van gegevens. Zodra bewaren van gegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van RAI Vereniging: het realiseren van onze doelstellingen en door te vragen om toestemming.

Derde ontvangers 
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers die persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken op een wijze die door RAI Vereniging wordt bepaald. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en slaan gegevens van contactpersonen op in een CRM van Microsoft. Deze partijen verwerken  persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van RAI Vereniging. Met deze derde partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals aan de Belastingdienst. Buiten bovengenoemde verwerking en wettelijke verplichting verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden pas nadat we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van RAI Vereniging is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. RAI Vereniging is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacystatement van de betreffende organisatie lezen.